Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

KB AL HIDAYAH DEMANGAN = MEMPERSIAPKAN ANAK KE JENJANG PENDIDIKAN YANG LEBIH TINGGI dipersembahkan oleh : Biotek Multi Karya "KAMI SIAP MELAYANI ANDA : FOTO KOPI, CETAK ULEM, DEPOSIT PULSA, PRINT, DEKORASI, RIAS PENGANTIN"

Tuesday, October 21, 2008

IKRAR HALAL BI HALAL

Assalamu’ alaikum Wr’ wb.

Dumateng panjenenganipun Bp Kelapla Dusun Demangan, soho masyarakat Dusun Demangan ingkang dipun mulyakaken Allah SWT.

Kepareng kula matur minangka sulih salira saking Jama’ah Masjid Al Hidayah Demangan,

Sepisan ngaturaken Sungkem Pangabekti Kaula.

Kaping kalih ngaturaken sugeng Riyadi 1 Syawal 1428 H.

Kaping tiganipun, Nyuwun Pagapunten Sedaya Kalepatan Duateng Bp Kepala Dusun Demagan Sumrambah Sedoyo Warga Demangan

Kaping sekawan, monggo sareng-sareng nyenyuwun dumateng ngarsanipun gusti Allah SWT, nedahaken dumateng kaleresan, kasainan ing sedaya panggenan, dipun gampilaken sedaya urusan twin dipun mirahaken rezki ingkang mberkahi sahengga ndadosaken tiang ingkang tata tentrem saged nindakaken sedaya dhawuh-dhawuhipun gusti allah SWT, saha saged nebihi awisan-awisannipun. Ing pagajab dadoso golonganipun tiyang-tiyang bejo ndonyo dumugi akhirat.

Mekaten atur kaula minangka wakil Jamaah Masjid Al Hidayah Demangan. Kathah kirang saya lepat nyuwun pangapunten

Wassalamu’ alaikum wr’ wb.nah... pasti banyak sekali tulisan yang salah ketik "maaf" belum sempat edit..
ni Ikrar halal bi halal dan susunan acara pada tahun 07/ 08. Assalamu’ alaikum Wr’ wb.

Dumateng panjenenganipun Bp Kelapla Dusun Demangan, soho masyarakat Dusun Demangan ingkang dipun mulyakaken Allah SWT.

Kepareng kula matur minangka sulih salira saking Jama’ah Masjid Al Hidayah Demangan,

Sepisan ngaturaken Sungkem Pangabekti Kaula.

Kaping kalih ngaturaken sugeng Riyadi 1 Syawal 1428 H.

Kaping tiganipun, Nyuwun Pagapunten Sedaya Kalepatan Duateng Bp Kepala Dusun Demagan Sumrambah Sedoyo Warga Demangan

Kaping sekawan, monggo sareng-sareng nyenyuwun dumateng ngarsanipun gusti Allah SWT, nedahaken dumateng kaleresan, kasainan ing sedaya panggenan, dipun gampilaken sedaya urusan twin dipun mirahaken rezki ingkang mberkahi sahengga ndadosaken tiang ingkang tata tentrem saged nindakaken sedaya dhawuh-dhawuhipun gusti allah SWT, saha saged nebihi awisan-awisannipun. Ing pagajab dadoso golonganipun tiyang-tiyang bejo ndonyo dumugi akhirat.

Mekaten atur kaula minangka wakil Jamaah Masjid Al Hidayah Demangan. Kathah kirang saya lepat nyuwun pangapunten

Wassalamu’ alaikum wr’ wb.nah... pasti banyak sekali tulisan yang salah ketik "maaf" belum sempat edit..
ni Ikrar halal bi halal dan susunan acara pada tahun 07/ 08.

No comments: